Kolejna edycja zadrzewień śródpolnych z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu

Przedsięwzięcie pod nazwą "Zadrzewienia środpolne i przydrożne przy drogach Gminy Rawicz – etap II" o wartości 15.228,00 zł uzyskało dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 70% tj. 10.659,60 zł.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest tworzenie i uzupełnianie zadrzewień w krajobrazie rolniczym:
- śródpolnego w miejscowości Łąkta, przy świetlicy wiejskiej, na odcinku 0,085km - lipa drobnolistna - 8 szt.,
- śródpolnego i przydrożnego w miejscowości Słupia Kapitulna - od stawu wiejskiego w kierunku pól, na odcinku 0,41km – wierzba biała - 20 szt.,
- śródpolnego w miejscowości Izbice, przy boisku sportowo - rekreacyjnym, na odcinku 0,137km – lipa drobnolistna - 10 szt.,
- śródpolnego i przydrożnego przy drodze w Konarzewie, przy drodze w kierunku Sarnówki, na odcinku 0,5km – klon - jawor – 10szt i lipa drobnolistna – 10szt.

Zadanie zostanie wykonane do listopada 2018 r.

 
 
DO GÓRY