Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz

W listopadzie 2017 r. zakończyły się prace związane z realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz". Nasadzenie zostały wykonane przy następujących drogach:
- na odcinku drogi gminnej Konarzewo – Dąbrówka – 120 szt. pęchęrznica kalinolistna Luteus, 120 szt. -  pęcherznica kalinolistna Diabolo, 200 szt. – róża pomarszczona,
- na ul. 1000 - lecia w Rawiczu – 46 szt. klon zwyczajny,
- na odcinku drogi gminnej w Kątach – 12 szt. lipa drobnolistna,
- na odcinku ścieżki rowerowej Rawicz – Sarnowa – 60 szt. jesion wyniosły.
 
Głównym założeniem przedsięwzięcia było tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym przy drogach gminnych. Dzięki nowym nasadzeniom nastąpiło osiągnięcie następującego efektu ekologicznego:
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 31.160,00zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 10.000,00 zł.