W listopadzie 2017r. zakończyły się prace związane z realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz"

W listopadzie 2017r. zakończyły się prace związane z realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz". Nasadzenie zostały wykonane przy następujących drogach:

- na odcinku drogi gminnej Konarzewo – Dąbrówka – 120szt. pęchęrznica kalinolistna Luteus, 120szt. -  pęcherznica kalinolistna Diabolo, 200 szt. – róża pomarszczona,

- na ul. 1000 - lecia w Rawiczu – 46szt. klon zwyczajny,

- na odcinku drogi gminnej w Kątach – 12 szt. lipa drobnolistna,

- na odcinku ścieżki rowerowej Rawicz – Sarnowa – 60szt. jesion wyniosły.

 Głównym założeniem przedsięwzięcia było tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym przy drogach gminnych. Dzięki nowym nasadzeniom nastąpiło osiągnięcie następującego efektu ekologicznego:

- kształtowanie przyrody poprzez poprawę bioróżnorodności,

- zwiększenie ochrony powierzchni gleb rolniczych, sąsiadujących bezpośrednio z obszarem planowanym do nasadzenia drzew przed erozja wietrzną i wodną,

- odbudowa populacji pszczół miodnych i stymulowanie warunków do ich rozwoju, czemu sprzyjać będą miododajne gatunki drzew i krzewów,

- poprawa warunków mikroklimatycznych na obszarach objętych zadaniem,

- pochłanianie hałasu z pobliskich dróg.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 31.160,00zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 10.000,00 zł.