Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu

Gmina Rawicz zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. "Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu", którego koszt wyniósł 35.874,55 zł, w tym dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł.

 

 

 

 

Przedsięwzięcie  polegało na  nasadzeniu  6 szt. drzew (Wiśnia osobliwa) i 3.461 szt. krzewów na  Placu Wolności ( Cis pośredni - 35 szt., Irga Dammera - 60 szt., Berberys Thunberga - 945 szt., Róza okrywkowa Marathon - 975 szt., Trzmielina Fortuneea - 6 szt., Buk zwyczajny żywopłotowy - 320 szt., Ligustr pospolity - 1120 szt.).

W wyniku nasadzeń nowych drzew i krzewów nastąpiła poprawa pełnionych przez Plac Wolności funkcji przyrodniczej, wypoczynkowej i ochronnej. Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci:

- kształtowanie przyrody poprzez poprawę bioróżnorodności,
- poprawy walorów krajobrazowych i przyrodniczych,
- poprawy wizerunku Placu znajdującego się w centrum miasta,
- poprawy warunków mikroklimatycznych w centrum miasta,
- ochrony powierzchni gleby przed erozją wietrzną i wodną.

Ponadto w celu zachowania populacji małych i średnich gatunków powszechnie występujących ptaków  zamontowano 145 szt. budek lęgowych na Plantach.

 

 

 
 
DO GÓRY