Będzie więcej zieleni w gminie Rawicz

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Gminie Rawicz 10.000 zł dotacji w ramach przedsięwzięcia priorytetowego „Tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym” na projekt: ”Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz” oraz 20.000 zł dotacji na zadanie „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu” w ramach przedsięwzięcia priorytetowego „Przyrodnicza rewaloryzacja parków zabytkowych”.
 
 
 
 
 
Zadrzewienia powstaną  w następujących odcinkach dróg:
- przy drodze gminnej w m. Kąty. Zostanie posadzonych 12 szt. lipy drobnolistnej;
- na ul 1000-lecia w Rawiczu - 46 szt. - klonu zwyczajnego;
- przy drodze gminnej Konarzewo - Dąbrówka - 440 szt. drzew i krzewów, w tym: pęcherznica kalinolistna - 240szt., róża pomarszczona - 200szt.;
- przy ścieżce rowerowej Rawicz - Sarnowa - 60 szt. - jesionu wyniosłego.
Planowane do zakupu drzewa i krzewy zostaną posadzone przy drogach gminnych w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych. Wartość przedsięwzięcia – 31.760zł.
 
Efektem rewaloryzacji zieleni na Placu Wolności w Rawiczu będzie posadzenie drzew: wiśnia osobliwa i buk zwyczajny  oraz krzewów: cis, irga, róża i trzmielina.  Zaplanowano także  umieszczenie 145szt. budek lęgowych dla ptaków na Plantach Jana Pawła II i Parku przy Domu Kultury w Rawiczu.  Całkowita wartość zadania wspartego pozytywną opinią Delegatury Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lesznie to 35.895 zł. 
Tereny zielone na Plantach w tym Placu Wolności są szczególnym miejscem nie tylko wyróżniającym Rawicz spośród wielkopolskich miast, lecz są przede wszystkim miejscem odpoczynku i rekreacji mieszkańców – mówi burmistrz Grzegorz Kubik. Przy okazji zadbaliśmy również o to, aby wśród zieleni nie zabrakło śpiewu ptaków. Cieszymy się z każdej dotacji Funduszu, która wspiera starania Gminy w tym zakresie. Jest to już trzecia edycja związana z nasadzeniami zieleni w obrębie „zielonych płuc” miasta, dotowana przez WFOŚiGW w Poznaniu. 
Efekt ekologiczny i krajobrazowy nasadzeń śródpolnych jest kluczowy dla upraw zlokalizowanych przy drogach gminnych – mówi Burmistrz. Zapobiega to erozji gleb i wywiewaniu zasiewów. Przy doborze drzew i krzewów do nasadzeń kierowaliśmy się przekonaniem, że wśród nich muszą być także gatunki miododajne, które wspierają odbudowę populacji pszczół oraz tym, że nowa zieleń będzie skutecznie zacieniać trakty turystyczne tak jak szczególnie uczęszczany odcinek z Rawicza do Sarnowy – dodaje. 
Wszelkie prace związane z nasadzeniem zieleni i montażem budek zostaną wykonane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu i zostaną ukończone na jesień 2017 r.