Zakończenie projektu pn.”EKOPIĄTKA - spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu”

30 listopada 2016r. zakończyły się prace związane z budową ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy szkole podstawowej nr 5 w Sarnowie, realizowanego w ramach projektu pn.”EKOPIĄTKA – spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu”.  Głównym celem ścieżki jest interaktywna  edukacja przyrodnicza dzieci, młodzieży i również dorosłych, z uwzględnieniem zwierząt i roślin „zamieszkujących" nasze lasy.
 
 
 
 
 
 
 
Ścieżka  przyrodnicza zawiera 10 stanowisk – tablic  edukacyjnych i dydaktycznych, na których umieszczone zostały następujące informacje:
1. Mieszkańcy naszego lasu – wrzutki wielowymiarowe
2. Roślina  czy zwierzę ? – kostki wiedzy
3. Układanka łowiecka  - puzzle
4. Znajdź moją mamę ? – meno
5. Co ze mnie wyrośnie ? –meno
6. Kto kogo zjada , czyli eko-system lasu
7. Leśne cymbały – xylofon.
8. Drzewa i krzewy iglaste
9. Drzewa i krzewy liściaste
10. Warstwowa budowa lasu
 
Jedenasta tablica to tablica  informacyjna, gdzie znajduje się mapka z planem  i regulamin ścieżki przyrodniczej. Wykonawcą wszystkich tablic była firma Mentor sp.j. z Przyrowa k/Połczyna Zdrój.
Pomiędzy wyżej wymienionymi tablicami posadzono:
-  48 szt. drzewek (dęby, klony, platany, graby, lipy, kasztanowce, buki, olchy, wierzby, sosny, świerki, jodły, modrzewie, cisy i kosodrzewiny), 
- 16 szt. krzewów (jarząby pospolite, jarzębiny, kaliny, kruszyny, głogi, czeremchy, bzy i leszczyny),
- 6 szt. traw ozdobnych,
- 6 szt. paproci,
- 8 szt. wrzosów, 
- 8 szt. jagód,
- 8 szt. poziomków,
wraz z materiałem niezbędnym do nasadzeń: ziemia, nawóz, kora sosnowa i paliki. Dostawcą i wykonawcą nasadzeń była Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak z Grądzika k/Żmigrodu.
Ponadto w ramach projektu wykonano 50 szt. plakatów i 1000 szt. ulotek promujących projekt oraz 1000 szt. kolorowanek edukacyjnych wraz z przewodnikiem po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej.
 
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 66.835,25 zł brutto, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 20.000,00 zł.
WFOŚIGW w Poznaniu - www.wfosgw.poznan.pl