Gmina Rawicz zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. "Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu", którego koszt wyniósł 35.874,55 zł, w tym dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000,00 zł.

Będzie bezpieczniej w gminie Rawicz

Zarząd Wojewódzkiego Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przyznał Gminie Rawicz 35 tys. zł na zakup i montaż 2 elektronicznych syren alarmowych do powiadamiania ludności o zagrożeniach, awariach i klęskach żywiołowych wraz z antenami i dwoma radiotelefonami.

Syreny będą wykonane z bardzo lekkiego, odpornego na korozję stopu aluminium, a lekka konstrukcja głośników szczelinowych oraz masztu pozwoli na tworzenie różnych konfiguracji kierunkowych dźwięku.

Zaplanowano montaż urządzeń na budynku Ratusza w Rawiczu - Sarnowie, oraz  Szkoły Podstawowej w Masłowie. Syreny zostaną przystosowane do pracy w systemie cyfrowym. Urządzenia zostaną także zaprogramowane i zakonserwowane.

Całkowita wartość przedsięwzięcia została wyceniona na 44 760,00 zł.

 

Będzie więcej zieleni w gminie Rawicz

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Gminie Rawicz 10.000 zł dotacji w ramach przedsięwzięcia priorytetowego „Tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym” na projekt: ”Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz” oraz 20.000 zł dotacji na zadanie „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu” w ramach przedsięwzięcia priorytetowego „Przyrodnicza rewaloryzacja parków zabytkowych”.

TERMO - 2017 i PIECYK - 2017 - już wkrótce nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w marcu i maju bieżącego roku ogłosi nabór na realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne: Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO - 2017" i Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017".
30 listopada 2016r. zakończyły się prace związane z budową ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy szkole podstawowej nr 5 w Sarnowie, realizowanego w ramach projektu pn.”EKOPIĄTKA – spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu”.  Głównym celem ścieżki jest interaktywna  edukacja przyrodnicza dzieci, młodzieży i również dorosłych, z uwzględnieniem zwierząt i roślin „zamieszkujących" nasze lasy.
DO GÓRY