OSP w Sarnowie z nowym sprzętem do ratowania ofiar katastrof i wypadków

Projekt „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie, gmina Rawicz” o wartości  98 564,82 zł uzyskał dofinansowanie z dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 50 000,00 zł.
Gmina Rawicz wsparła przedsięwzięcie kwotą 43 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetu Wnioskodawcy – Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie.
Zakupiony sprzęt: pompa hydrauliczna z silnikiem spalinowym, rozpierak ramieniowy hydrauliczny i nożyce hydrauliczne, dwa rozpieraki kolumnowe oraz zestaw łańcuchów z głowicami ciągnącymi zastąpiły wyeksploatowane i psujące się wyposażenie, którym dysponowała OSP w Sarnowie.

Zakończyły się prace związane z nasadzeniami drzew w Łaszczynie w ramach projektu pn.”Zadrzewienia śródpolne traktu Sczanieckich w Łaszczynie, gmina Rawicz”. Posadzono 50 szt. lipy drobnolistnej, 50 szt. jesiona wyniosłego oraz 20 szt. glediczii trójcierniowej po obu stronach drogi śródpolnej w Łaszczynie do drogi głównej byłej S5.  Materiał szkółkarski dostarczyła Szkółka Drzew i Krzewów Tomasza Antkowiaka z Grądzika k/Żmigrodu, a drzewka posadzili pracownicy  zieleni miejskiej z Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. 
Wartość zadania wyniosła 24.000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 12.000,00 zł.
 

Zadrzewienia śródpolne traktu Sczanieckich w Łaszczynie

Projekt pod nazwą: „Zadrzewienia śródpolne traktu Sczanieckich w Łaszczynie, gmina Rawicz“ o wartości 24 000,00 zł  uzyskał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia w listopadzie br. zostanie posadzone łącznie 120 szt. drzewek: glediczia trójcierniowa, lipa drobnolistna i jesion wzdłuż alei prowadzącej do dworku Sczanieckich w Łaszczynie. Drzewka dostarczy Szkółka Drzew i Krzewów, Tomasz Antkowiak, Grądzik k. Żmigrodu.

Trwają prace nad utworzeniem ścieżki ekologicznej przy szkole w Sarnowie

Rozpoczęły się prace związane z utworzeniem ekologicznej ścieżki dydaktycznej przy SP nr 5 w Sarnowie. Projekt: "EKOPIĄTKA  - spacer ścieżką przyrodniczo - dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu" dofinansowany jest przez WFOŚiGW w Poznaniu.
 
Drzewa i krzewy dostarcza Szkółka Drzew i Krzewów Tomasz Antkowiak Grądzik/ k. Żmigrodu, natomiast interaktywne tablice dydaktyczne i elementy drobnej architektury - firma Mentor sp. j. z Przyrowa k. Połczyna Zdroju. Prace zostaną zakończone w listopadzie.
DO GÓRY