Powstanie ścieżka rowerowa z Rawicza do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowało dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł dla projektu Gminy Rawicz pn. "Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej z Rawicza do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, Podstrefa Rawicz w Dębnie Polskim" rekomendowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2018 r. w Programie Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 w Celu szczegółowym nr 1. "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa", Cel priorytetowy 1a. Bezpieczeństwo rowerzystów.

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i budowę ścieżki pieszo - rowerowej z betonowej kostki brukowej o dł. 550 m i szerokości 3,5 m od Rawicza w ciągu drogi gminnej nr 810749P od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z drogą gminną nr 810651P w kierunku miejscowości Kąty oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Szacowana całkowita wartość projektu to: 518.187,08 zł. Przyznana dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego to maksymalna kwota, jaką można było pozyskać w ramach zadania.

Projekt przewiduje udział Partnera jakim jest Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu. Funkcjonariusze policji w obiekcie Domu Kultury w Rawiczu przeprowadzą bezpłatny wykład dla mieszkańców gminy Rawicz o bezpieczeństwie rowerzystów w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Projekt zostanie zrealizowany w 2018 roku.

 

DO GÓRY