Ulica Bociania w Masłowie zostanie rozbudowana

Wojewoda Wielkopolski przyznał Gminie Rawicz dotację w wysokości 1.863.183,00zł na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa ulicy Bocianiej w Masłowie o wartości 3.105.305,57zł w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", którego pierwsza edycja została uruchomiona w 2018r.

 

Projekt przewiduje wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni ul. Bocianiej od skrzyżowania z ulicą Żniwną do skrzyżowania z ul. Działkową o długości 0,9km, ułożenie chodnika z kostki betonowej po obu stronach drogi o łącznej długości 931mb oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Żniwną. W pasie drogowym zaprojektowano kanalizację deszczową ze studzienkami ściekowymi zlokalizowanymi w części w jezdni, w części poza jezdnią. Odprowadzenie wód deszczowych nastąpi z jezdni i chodnika poprzez przykanaliki łączące projektowane wpusty deszczowe z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej w ul. Bocianiej. Projektowany kolektor w ciągu ulicy odprowadzać będzie wody deszczowe do studni rewizyjnej na przebudowywanym przepuście zlokalizowanym w rowie melioracyjnym. Zostanie także wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Droga po przebudowie będzie posiadała jezdnię o szerokości 6m, po której będzie można się poruszać z maksymalną prędkością 40km/h. Zadanie zostanie wykonane w 2018 r.

DO GÓRY