Renowacja obiektów Domu Kultury w Rawiczu wsparta dotacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, przyznał dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł na renowację obiektów Domu Kultury w Rawiczu w ramach konkursu "Ochrona Zabytków 2018".

 

 

Przedsięwzięcie o łącznej wartości: 892.666,89 zł przewiduje:

Remont pawilonów drewnianych wraz z kioskiem. Nastąpi odtworzenie i montaż odeskowania, malowanie dachu i ścian, usunięcie starej farby i położenie nowej, uzupełnienie ubytków w drewnie, wykonanie nowych fundamentów i stempli; wykonanie nowej posadzki z klinkieru brukowego, wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi z blachy tytanowo-cynkowej, montaż nowych rynien i rur spustowych. Instalacja elektryczna pawilonów obejmie  wykonanie zasilania energetycznego z budynku Domu Kultury. Nastąpi odwodnienie dachów do projektowanej wewnętrznej kanalizacji deszczowej, zakończonej studzienką przy zachodnim narożniku zachodniego pawilonu parkowego.

Remont muszli koncertowej. W ramach zadania zostanie wykonana całkowita wymiana deskowania dachu z wykonaniem pokrycia z papy z obróbką blacharską, oczyszczenie pozostałych elementów drewnianych z farby i pokrycie ich nową, uzupełnienie tynków cementowych ścian, wymiana skrzynki elektrycznej na nową, wymiana posadzki wraz z montażem oświetlenia, odtworzenie brakujących elementów, montaż konsoli frontowych i bocznych, odtworzenie i montaż wiatrownicy oraz odprowadzenie rynnami wody z dachu.

Malowanie ścian wewnątrz budynku Domu Kultury będzie polegało na uzupełnieniu i wyrównaniu tynków wewnętrznych budynku po przeprowadzonych w 2017 roku robotach elektrycznych i pomalowaniu ich farbą emulsyjną.

Zakończenie i odbiór prac nastąpi we wrześniu 2018r.