Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020

Gmina Rawicz rozpoczyna realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Projekt obejmujący szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych  jest realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu podpisaną z Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (operator) w ramach Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DO GÓRY