Zakończenie inwestycji

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM GMINA RAWICZ informuje, że zrealizowała projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej  podrawickich miejscowości – Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu  Spójności.

 Przedmiotem projektu była budowa:

Bezpośrednim celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, a co za tym idzie, także zdrowia mieszkańców regionu. Rezultatem projektu będzie 2148 osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz 47 osób podłączonych do sieci wodociągowej. Ogólna wartość projektu wyniosła  9,18 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 4,85 mln zł. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2009 roku, a zakończyła w  grudniu  2011 roku uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym, od grudnia 2011r mieszkańcy wsi Masłowo i Szymanowo mogą podłączać się do zbiorczej sieci kanalizacji w Rawiczu (kontakt z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, ul. Półwiejska 20, tel. 65 546 1059). Projekt zrealizowany został  przy  współudziale  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - jako Instytucji Wdrażającej (www.wfosgw.poznan.pl ) oraz Ministerstwa Środowiska – jako Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej (www.pois.gov.pl )