Umowa z wykonawcą podpisana

Gmina Rawicz w dniu 4 grudnia 2014r. podpisała umowę z  firmą RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na zaprojektowanie i budowę sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion.  W ramach umowy oprócz projektów budowlano-wykonawczych zostanie wykonana na terenie Gminy sieć światłowodowa i radiowa, wybudowane zostaną 2 wieże, a na budynkach zamontowane zostaną maszty antenowe. Ponadto zostanie zakupione 110 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla jednostek podległych Gminie, oraz 122 zestawów do Beneficjentów indywidualnych, którzy zostaną wcześniej przeszkoleni. Program skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniu cyfrowym, a głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu. Planowane zakończeniu projektu to wrzesień 2015r.

Szacunkowa wartość projektu wyniesie 4.843.985,88 zł i w 100%  zostanie sfinansowane  z funduszy zewnętrznych tj. 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków budżetu państwa.
 
 
 
DO GÓRY