Umowa z wykonawcą podpisana

Gmina Rawicz w dniu 4 grudnia 2014r. podpisała umowę z  firmą RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na zaprojektowanie i budowę sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.

 

Informacje ogólne o projekcie

Samorząd Gminy Rawicz przygotowuje się do realizacji projektu pn."e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" w ramach:

Programu Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

 

DO GÓRY