Gmina Rawicz otrzyma wsparcie na aktualizację Planu Mobilności Miejskiej

Pod koniec listopada 2018r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakwalifikowało Gminę Rawicz do udziału w projekcie pilotażowym współfinansowanym przez Komisję Europejską przy współudziale Inicjatywy „Jaspers” i Centrum Unijnych Projektów Transportowych mającym na celu aktualizację Planu Mobilności Miejskiej dla Gminy Rawicz. Projekt potrwa około 2 lat i przewiduje również udział w cyklach warsztatowych mających na celu przygotowanie pracowników Gminy do realizacji zapisów Planu i prezentację opracowania. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbędzie się na początku 2019r.