Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/17 w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Szczegóły: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/240

 

Konkurs plastyczny na wymarzone zrewitalizowane miejsce w gminie Rawicz rozstrzygnięty

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 lipca wybrała najlepsze prace spośród tych, które wpłynęły na konkurs plastyczny: „Gmina Rawicz otwarta na rewitalizację”. Szesnaście prac, które zostały nadesłane na konkurs zostały wykonane przez uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: „Mini ZOO – park przy Domu Kultury” Autor: Natalia Musielak
II miejsce: „Zielony Zakątek na terenie Doliny Świętojańskiej przy A5” Autor: Mikołaj Rapior
III miejsce: „Muszla koncertowa” Autor: Jagoda Mazur

Komisja zadecydowała o wyróżnieniu pozostałych 13 prac.

28 lipca odbyło się wręczenie nagród.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w Konkursie.

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz

Burmistrz Gminy Rawicz zawiadamia o konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz w dniach 11-17 lipca 2017 r. Szczegóły w opublikowanym Zarządzeniu. Projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz zamieszczono poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Uwagi do dokumentu można zgłaszać na załączonym formularzu i wysłać na adres fundusze@rawicz.eu

 

Konkurs plastyczny na wymarzone zrewitalizowane miejsce w gminie Rawicz rozstrzygnięty

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 lipca wybrała nagrodziła najlepsze prace spośród tych, które wpłynęły na konkurs plastyczny: „Gmina Rawicz otwarta na rewitalizację”. Szesnaście prac, które zostały nadesłane na konkurs zostały wykonane przez uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: „Mini ZOO – park przy Domu Kultury” Autor: Natalia Musielak
II miejsce: „Zielony Zakątek na terenie Doliny Świętojańskiej przy A5” Autor: Mikołaj Rapior
III miejsce: „Muszla koncertowa” Autor: Jagoda Mazur

Komisja zadecydowała o wyróżnieniu pozostałych 13 prac.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w Konkursie.

Konsultacje społeczne - obszary rewitalizowane

 
 
Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Rawicz. Zebranie informacyjne dla mieszkańców Gminy Rawicz odbędzie się 27 czerwca 2017r o g. 16.30 w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu.
 
 
DO GÓRY