Będzie więcej zieleni w gminie Rawicz

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Gminie Rawicz 10.000 zł dotacji w ramach przedsięwzięcia priorytetowego „Tworzenie i uzupełnianie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym” na projekt: ”Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne przy drogach Gminy Rawicz” oraz 20.000 zł dotacji na zadanie „Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego założenia flory i zachowanie fauny na Placu Wolności i Plantach Jana Pawła II w Rawiczu” w ramach przedsięwzięcia priorytetowego „Przyrodnicza rewaloryzacja parków zabytkowych”.

TERMO - 2017 i PIECYK - 2017 - już wkrótce nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w marcu i maju bieżącego roku ogłosi nabór na realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne: Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO - 2017" i Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK - 2017".
30 listopada 2016r. zakończyły się prace związane z budową ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy szkole podstawowej nr 5 w Sarnowie, realizowanego w ramach projektu pn.”EKOPIĄTKA – spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną z książką w Szkole Podstawowej nr 5 w Rawiczu”.  Głównym celem ścieżki jest interaktywna  edukacja przyrodnicza dzieci, młodzieży i również dorosłych, z uwzględnieniem zwierząt i roślin „zamieszkujących" nasze lasy.

OSP w Sarnowie z nowym sprzętem do ratowania ofiar katastrof i wypadków

Projekt „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie, gmina Rawicz” o wartości  98 564,82 zł uzyskał dofinansowanie z dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 50 000,00 zł.
Gmina Rawicz wsparła przedsięwzięcie kwotą 43 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetu Wnioskodawcy – Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie.
Zakupiony sprzęt: pompa hydrauliczna z silnikiem spalinowym, rozpierak ramieniowy hydrauliczny i nożyce hydrauliczne, dwa rozpieraki kolumnowe oraz zestaw łańcuchów z głowicami ciągnącymi zastąpiły wyeksploatowane i psujące się wyposażenie, którym dysponowała OSP w Sarnowie.

Zakończyły się prace związane z nasadzeniami drzew w Łaszczynie w ramach projektu pn.”Zadrzewienia śródpolne traktu Sczanieckich w Łaszczynie, gmina Rawicz”. Posadzono 50 szt. lipy drobnolistnej, 50 szt. jesiona wyniosłego oraz 20 szt. glediczii trójcierniowej po obu stronach drogi śródpolnej w Łaszczynie do drogi głównej byłej S5.  Materiał szkółkarski dostarczyła Szkółka Drzew i Krzewów Tomasza Antkowiaka z Grądzika k/Żmigrodu, a drzewka posadzili pracownicy  zieleni miejskiej z Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. 
Wartość zadania wyniosła 24.000,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 12.000,00 zł.
 
DO GÓRY