A- A A+

Podatki i opłaty lokalne


 

 Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego

 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych-korekta podatku w trakcie roku podatkowego

 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych-wnioski w sprawach umorzeń, odroczeń

 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych-zgłoszenie przedmiotu opodatkowania

 Podatek rolny i leśny od osób fizycznych-wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników

 Podatek rolny i leśny od osób fizycznych-wnioski w sprawach umorzeń, odroczeń, rat

 Przywrócenie terminu

 Sprostowanie decyzji

 Stwierdzenie nadpłaty podatku

 Uchylenie kary porządkowej

 Umorzenie wszczętego postępowania podatkowego

 Uzupełnienie decyzji

 Wstrzymanie wykonania decyzji

 Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji

 Wznowienie postępowania

 Zmiana decyzji ostatecznej

 

 

 


 

Ważne dla rolników:

 Zwrot podatku akcyzowego za 2017 r.

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Oświadczenie - akcyza

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis

 Oświadczenie dla spółek składane w związku ze złożeniem wniosku o zwrot akcyzy

 

 dekl DL-1 - zal nr 5 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 dekl DN-1 - zał nr 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 dekl DR-1 - zał nr 3 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 inf  IN-1 - zał nr 2 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

 inf IG-1 - zał nr 4 INFORMACJA O GRUNTACH

 inf IL-1 - zał nr 6 INFORMACJA O LASACH

 Nowa deklaracja DT-1 05.06

 Nowy załacznik do deklaracji DT-1A  05.05

 Oświadczenie do Notariusza

 Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym - do wniosku w sprawie umorzenia zaległości podatkowej

 Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

 Zaświadczenie do ARiMR

 Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego

 Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników

 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych

 Zwrot nienależnej opłaty z tytułu opłaty skarbowej

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DO GÓRY