Ochrona środowiska


 

 Informacja o wyborach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

 Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 Informacja o produktach zawierających azbest

 

 


 

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich

Wniosek o udzielenie dotacji - KOTŁY C.O

 Wniosek informacja o wykorzystywanych PCB dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami

 Wniosek na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 Wniosek na wycinkę drzew

 Zgłoszenie usunięcia drzewa lub krzewów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

 Wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

 Wydanie udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 
 Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych