A- A A+

Działalność gospodarcza

UWAGA! NOWA Polska Klasyfikacja Działalności 2007(PKD)
 
Przyczyny zmiany klasyfikacji działalności
Zmiany ekonomiczne i gospodarcze zachodzące na arenie światowej oraz potrzeba globalnej wymiany informacji społeczno-gospodarczej wymusiła konieczność gruntownej przebudowy klasyfikacji statystycznych m. in. klasyfikacji działalności.
 
Głównymi przyczynami aktualizacji klasyfikacji były:
  • konieczność zapewnienia porównywalności odpowiednich danych statystycznych na poziomie międzynarodowym (potrzeba globalnej wymiany informacji w świecie);
  • potrzeba przystosowania klasyfikacji do rozwoju gospodarki światowej, a w szczególności rozwoju nowych technologii oraz rodzajów działalności.

 

 Wyjaśnienia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 Schemat Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 Klucze powiązań

 


 

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Decyzje zmieniające dane osobowe w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 

  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wydanie zaświadczenia z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej

  Wygaszenie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

 

 

 


 

 CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (obowiązuje od 20.05.2017 r.)

 Część CEIDG-MW (obowiązuje od 20.05.2017 r.)

 Część CEIDG-RD (obowiązuje od 20.05.2017 r.)

 Część CEIDG-SC (obowiązuje od 20.05.2017 r.)

 Część CEIDG-RB (obowiązuje od 20.05.2017 r.)

 Część CEIDG-PN (obowiązuje od 20.05.2017 r.)
 
 
 

 

 

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

  Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie lub decyzji o wykreśleniu - EDG baza archiwalna

  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  Zgłoszenie rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych - zwrot zezwolenia

 
 
 
DO GÓRY