A- A A+

Działalność gospodarcza

UWAGA! NOWA Polska Klasyfikacja Działalności 2007(PKD)
 
Przyczyny zmiany klasyfikacji działalności
Zmiany ekonomiczne i gospodarcze zachodzące na arenie światowej oraz potrzeba globalnej wymiany informacji społeczno-gospodarczej wymusiła konieczność gruntownej przebudowy klasyfikacji statystycznych m. in. klasyfikacji działalności.
 
Głównymi przyczynami aktualizacji klasyfikacji były:
  • konieczność zapewnienia porównywalności odpowiednich danych statystycznych na poziomie międzynarodowym (potrzeba globalnej wymiany informacji w świecie);
  • potrzeba przystosowania klasyfikacji do rozwoju gospodarki światowej, a w szczególności rozwoju nowych technologii oraz rodzajów działalności.

 

 Wyjaśnienia Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 Schemat Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

 Klucze powiązań

 


 

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  Decyzje zmieniające dane osobowe w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych 

  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wydanie wtórnika licencji na zarobkowy przewóz osób

  Wydanie zaświadczenia z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej

  Wygaszenie prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych

  Zaprzestanie prowadzenia zarobkowego przewozu osób taksówką osobową

  Zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami (przewozy regularne)

  Zarobkowy przewóz osób taksówkami

  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

  Zmiana licencji na zarobkowy przewóz osób taksówką osobową

 

 


 

  CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z załącznikami

  CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Część CEIDG-MW

 Część CEIDG-RD

 Część CEIDG-SC

 Część CEIDG-RB

 Część CEIDG-PN

 

  CEIDG-POPR Formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

  Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

  Oświadczenie poświadczające spełnianie przez kierowcę taksówki wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym

  Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

  Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie lub decyzji o wykreśleniu - EDG baza archiwalna

  Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporocie drogowym

  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką

  Zgłoszenie rezygnacji z prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych - zwrot zezwolenia

  Zgłoszenie zaprzestania działalności w zakresie transportu drogowego taksówką osobową

 
DO GÓRY