Dowody osobiste


Dowód osobisty - informacja o dokumencie

Uzyskaj dowód osobisty

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Zdjęcie do dowodu

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy

Zgłoś utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód

Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego — unieważnij dowód

Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego

Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby

Sprawdź, czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych
 

 Dowód osobisty

 Elementy zabezpieczające przed fałszerstwem

 

 


 

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego