A- A A+

KURENDA spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

 

KURENDA

organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

 

 

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne
w dzisiejszym rolnictwie.

 

Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

  1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł
    i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.

  2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.

  3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.

  4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.

  5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.

  6. Zmiany w służbach doradczych.

  7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią
na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.

 

 
 
DO GÓRY