A- A A+

Decyzje podatkowe na rok 2020

Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych w lutym 2019 r. od dnia 7 lutego, pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz będą roznosić na terenie gminy Rawicz decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym - na rok podatkowy 2020. Pracownicy UMG będą jedynie doręczać decyzję, prosząc o potwierdzenie ich odbioru.
Pracownicy przy roznoszeniu decyzji nie mogą i nie będą pobierać żadnych pieniędzy.
Pierwsza rata płatności podatku przypada do 15 marca (gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty).
W przypadku opłacania podatków przelewem proszę zwrócić uwagę, aby dokonywać ich na aktualny numer rachunku bankowego w PKO Bank Polski S. A. (nr konta 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668).
DO GÓRY