A- A A+

Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminyankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:
Czerwcowe badanie rolnicze,
Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
 
 
 
 
 
Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym. Terminy i metody zbierania danych podano w załączniku. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm orazhttps://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

DO GÓRY