A- A A+

Wybory Ławników

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju o sądach powszechnych (tj. Dz.U.z 2019 r. poz. 52,60,125) odbędą się wybory Ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu oraz do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie. Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Miejskiej Gminy Rawicz do dnia 30 czerwca br. w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 - pokój 104 lub w Biurze Obsługi Klienta.
 
DO GÓRY