A- A A+

WKU - służba przygotowawcza

W związku  z  uruchomieniem służby  przygotowawczej  we  wrześniu  w  2019 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w  przyszłości  podjęcie  służby  zawodowej.  Szkolenie  jest  całkowicie  bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba odbywająca służbę przygo-towawczą  przez  okres  szkolenia  otrzymuje  comiesięczne  wynagrodzenie.  Oferta skierowana  jest  również  do  osób  zatrudnionych  i  pobierających  naukę  w  trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłat-nego. Wnioski można składać bezpośrednio w WKU w Lesznie ul. Zamenhofa 32. Szczegóły  na  stronie  internetowej  WKU  w  Lesznie www.leszno.wku.wp.mil.pl w zakładce „Służba przygotowawcza” oraz pod nr tel. 261 677 224.

Dokumenty jakie musisz nam dostarczyć:

  • wniosek (otrzymasz od nas na miejscu),
  • świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia,
  • dowód osobisty,
  • książeczka wojskowa.

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki:

  • obywatelstwo polskie,
  • zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia „A”,
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne,
  • nie karalność za przestępstwa umyślne.
DO GÓRY