A- A A+

Mieszkanie Plus - ankieta

Gmina Rawicz planuje pilotażowo wdrożyć rządowy program „Mieszkanie Plus” wraz z dodatkowym programem „Mieszkanie na Start”. Jego celem jest poprawa dostępności mieszkań dla osób o dochodach utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pomoże określić skalę zainteresowania programem. Państwa opinie i udzielone informacje będą przydatne przy opracowywaniu ewentualnej koncepcji wdrażania ww. programów i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.
Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej TUTAJ. Udostępniamy też Państwu wersję do druku.
Wypełnioną ankietę można dostarczyć w terminie do 31 marca 2019 roku: do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz  (parter – urna / Biuro Obsługi Klienta), e-mailem (skan ankiety) na adres: umg@rawicz.eu, za pośrednictwem sołtysa w swojej miejscowości.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mr.gov.pl.
 
DO GÓRY