A- A A+

Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego

Od 1 stycznia 2019 roku ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zostały określone zasady oraz tryb przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju. W związku z powyższym do zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2019r. można uwzględnić faktury dokumentujące zakup oleju napędowego:

-od dnia 01.08.2018r. do dnia 31.12.2018r. oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, 3824 90 91 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19
- od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.01.2019r. oznaczone kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00.

Faktury tylko z takimi kodami będą brane pod uwagę w rozliczeniu zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku.

Informacja zgodna z wyjaśnieniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

DO GÓRY