A- A A+

Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy Rawicz, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.), a których celem statutowym jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach i zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na 2019 rok".

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (program opieki nad zwierzetami.pdf)program opieki nad zwierzetami.pdf[ ]307 kB
DO GÓRY