A- A A+

Dotacja z programu Erasmus+ na projekt "Nauczyciele SP4 dla klasy dwujęzycznej".

Wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+ konkurs 2018. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 53.292,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty  229.805,76 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z terminu ogłoszenia konkursu 2018 do programu Erasmus+ tj. października 2017r. 1 EUR = 4,3122.

Przyznana kwota dofinansowania może różnić się od kwoty wnioskowanej ze względu na weryfikacje budżetowe w wyniku oceny jakościowej wniosku.

Projekt będzie realizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Rawiczu we współpracy z krajową i zagraniczną szkołą językową oraz hiszpańskimi szkołami (Salesianos San Pedro School w Sewilli oraz w Lirnes), w której naucza się dwujęzycznie.

Celem przystąpienia szkoły do projektu jest chęć rozwijania i podniesienia jakości nauczania  oraz ugruntowanie pozycji szkoły w rejonie.

Łączny czas trwania projektu(w miesiącach) 24 miesiące: 27.11.2018- 26.11.2020.

Projekt zakłada działania w akcji KA1 na  dwóch płaszczyznach: mobilność w ramach JOB SHADOWING oraz mobilność kadry nauczycielskiej (zagraniczne kursy języka angielskiego i kursy metodyczne). Równolegle ma odbywać się również stacjonarny kurs języka angielskiego dla chętnych nauczycieli.

Działania w ramach JOB SHADOWING pozwolą kadrze zarządzającej (3 osoby z kadry i 3 nauczyciele językowcy) na przyjrzenie się organizacji pracy w zagranicznych szkołach z oddziałami dwujęzycznymi, co z pewnością przyczyni się do usprawnienia własnej pracy oraz do dzielenia się doświadczeniem, pomysłami, metodami nauczania. Ponadto, nauczyciele językowcy, mający obecnie zajęcia z klasą dwujęzyczną, polepszą swoje umiejętności oraz wzbogacą własny warsztat pracy, wyjeżdżając z kadrą zarządzającą, by przyjrzeć się stosowanym metodom pracy w nauczaniu języka obcego. Dodatkowo 3 nauczyciele języka angielskiego wyjadą na kursy metodyczne do Wielkiej Brytanii.

Zagraniczne kursy językowe pozwolą nauczycielom (9 osób) mającym w przyszłości kontynuować nauczanie w oddziałach dwujęzycznych oraz nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej na takie opanowanie języka angielskiego, aby bez problemu prowadzić zajęcia z uczniami w oddziałach dwujęzycznych.

DO GÓRY