A- A A+

Obwieszczenie Wojewody w sprawie budowy ciągu rowerowego Sarnowa-Miejska Górka

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

DO GÓRY