A- A A+

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe

OGŁOSZENIE

W związku z uruchomieniem służby przygotowawczej w maju 2018 roku Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe. Odbycie służby przygotowawczej umożliwia w przyszłości podjęcie służby zawodowej.  Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań wobec wojska. Osoba odbywająca służbę przygotowawczą przez okres szkolenia otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie. Oferta skierowana jest również do osób zatrudnionych i pobierających naukę
w trybie zaocznym. Pracodawca na czas szkolenia ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego. Wnioski można składać bezpośrednio w WKU w Lesznie ul. Zamenhofa 32 Szczegóły na stronie internetowej WKU www.leszno.wku.wp.mil.pl w zakładce „Służba przygotowawcza” oraz pod nr tel. 261 677 224.

Dokumenty jakie musisz nam dostarczyć:

·       wniosek (otrzymasz od nas na miejscu)

·       świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia

·       dowód osobisty

·       książeczka wojskowa

 

Na przeszkolenie może być powołana osoba która spełnia następujące warunki:

·       obywatelstwo polskie

·       zdolność do czynnej służby wojskowej kategoria zdrowia  „A”

·       wykształcenie co najmniej gimnazjalne

·       nie karalność za przestępstwa umyślne

DO GÓRY