A- A A+

Akcja "Zima"

W związku z rozpoczęciem akcji zimowej w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Rawicz przypominam właścicielom i administratorom nieruchomości położonym w granicach administracyjnych gminy Rawicz o ich obowiązkach wynikających ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1289). 

 

 

 
DO GÓRY