A- A A+

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Komunikat dla rodziców w sprawie rekrutacji:
Szanowni Rodzice!
Informujemy, że zgodnie z art. 204 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60):
1. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, zostaną określone do dnia 15 kwietnia 2017 r.,
2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2017/2018, zostaną podane do dnia 15 kwietnia 2017 r.
Jednocześnie przypominamy, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Dzieci te nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy tylko dzieci spoza obwodu szkoły.
 
DO GÓRY