A- A A+

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy o objazdowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rawicz.

XIX Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz - 19 lutego 2020 r.

XIX sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się 19 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej (sala 102) Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21.
 
 
W załączniku planowany porządek obrad.
 
Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o XIX sesji.doc)Informacja o XIX sesji.doc[ ]734 kB
Znane są już zespoły zakwalifikowane do II etapu Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
W półfinale powalczy 21 zespołów z Wielkopolski.
 
W Wielkopolsce do pierwszego etapu Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" przystąpiło 1884 uczniów z 75 szkół ponadpodstawowych, którzy wcześniej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS".
 

Ostrzeżenie meteorologiczne 12.02.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje: IMGW PIB wydał ostrzeżenie o wietrze 1 st. w powiecie rawickim od godz. 8:00 do 20:00 dnia 12.02.2020 r. 

Prędkość do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Kierunek W.

Prosimy zachować ostrożność!

 

Ostrzeżenie meteorologiczne 11.02.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje: IMGW PIB wydał ostrzeżenie o wietrze 1 st. od godz. 3:00 do 21:00 dnia 11.02.2020 r. 

Prędkość do 40 km/h, w porywach do 90 km/h. Kierunek W.

Prosimy zachować ostrożność.

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.), Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 5/Z/20 z dnia 6 lutego 2020 r. (IR-V.7840.3.97.2019.6), z rygorem natychmiastowej wykonalności, w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 46/Z/17 wydanej w dniu 11 lipca 2017 r. (znak: IR-V.7840.3.109.2016.6), dla inwestycji pn.: "Przebudowa stacji Rawicz od km 62.350 do km 64.440 w zkresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych od km 62.540, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń".

 

Zmiana godziny pracy Wydziału Spraw Obywatelskich - 10.02.2020 r.

Dnia 10.02.2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich działający w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz będzie przyjmował interesantów do godz. 15:30.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne 10.02.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje: IMGW PIB wydał ostrzeżenie o wietrze 1 st. w województwie wielkopolskim (26 powiatów) od godz. 9:30 do 20:00 dnia 10.02.2020 r.

Prędkość do 40 km/h, w porywach do 90 km/h. Kierunek SW do W.

 

Decyzje podatkowe na rok 2020

Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych w lutym 2019 r. od dnia 7 lutego, pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz będą roznosić na terenie gminy Rawicz decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym - na rok podatkowy 2020. Pracownicy UMG będą jedynie doręczać decyzję, prosząc o potwierdzenie ich odbioru.
Pracownicy przy roznoszeniu decyzji nie mogą i nie będą pobierać żadnych pieniędzy.
Pierwsza rata płatności podatku przypada do 15 marca (gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty).
W przypadku opłacania podatków przelewem proszę zwrócić uwagę, aby dokonywać ich na aktualny numer rachunku bankowego w PKO Bank Polski S. A. (nr konta 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668).

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Rawicz (realizator: MGOPS w Rawiczu) otrzymała decyzję o przyznaniu dotacji finansowej na rok 2020 w wysokości 21.600,00 zł w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020" z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie osoby z niepełnosprawnością. Druk zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dot. programu w załączonym pliku.

 

DO GÓRY