A- A A+

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia znacznych opadów śniegu, przypomina właścicielom i zarządcom obiektówbudowlanych o obowiązku usuwania  nadmiaru śniegu z dachów, nawisów lodowych, śnieżnych  pojawiających się na elementach budynku.
 
Zjawiska te mogą spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA woj. wielkopolskie, silny wiatr/2 st. wieczorem 18.01. i w nocy 18/19.01., prędkość w porywach 90-110 km/h, południowo-zachodni i zachodni. 
KOMUNIKAT
Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednol. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zmianami)  Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy Rawicz, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), a których celem statutowym jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach i zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy  Rawicz na 2018 rok”.
 
 

XLVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Uprzejmie informujemy, że XLVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się  24 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21.

 

 

 

Utrudnienia w ruchu

W związku z przyszłymi pracami modernizacyjnymi przejazdu kolejowego Rawicz - Masłowo informujemy, że nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym. Przedstawiamy państwu dostarczone przez wykonawcę schematy etapowania robót budowlanych  na czas zamknięcia przejazdu kolejowego oraz schematy objazdów i przejść. 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia zaprasza na półkolonie

Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia zaprasza na półkolonie. Zapisy trwają od 15 do 26 stycznia. Ilość miejsc ograniczona.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 stopien, wielkopolskie od 22:00/30.12 do 05:00/31.12.2017, predkosc do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW i W GCZK Rawicz

Podczas XLVI sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz świąteczną niespodziankę sprawili zebranym uczniowie SP nr 6, podopieczni Beaty Niepiekło-Bąk, wystawiając jasełka. Przed przystąpieniem do głosowania nad kilkunastoma uchwałami rozwiązano również pierwszy, gminny konkurs plastyczny "Mamo, tato - chcemy oddychać czystym powietrzem". Laureaci otrzymali wspaniałe nagrody i na pewno z szerokim uśmiechem będą kończyć 2017 rok. Prace złożone na konkurs będą zamieszczone na specjalnych ulotkach promujących dbanie o naturalne środowisko. 

 

 

 

Harmonogram dyżurów aptek 2018

Prezentujemy rozkład dyżurów pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w Powiecie Rawickim od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
W załączniku odpis harmonogramu z uchwały nr XXXVI/285/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

Otwarty Konkurs - Dzienny Opiekun

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna.

 

DO GÓRY