A- A A+

Pomagamy bezdomnym z naszej gminy

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z art.48a ust.1 i ust.4 ustawy, udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych oraz w ogrzewalni.

Ostrzeżenie meteorologiczne - marznące opady

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o marznących opadach na terenie powiatu rawickiego od godz. 03:00 dnia 01.12. do godz. 12:00 dnia 01.12.2018. Należy uważać na śliskie drogi.

Zarządzenie NR 9/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.

Zarządzenie w sprawie wyborów Sołtysa sołectwa Szymanowo

Zarządzenie NR 12/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyborów Sołtysa sołectwa Szymanowo Gmina Rawicz.

Oferta wynajmu świetlic wiejskich

Świetlice wiejskie to budynki przeznaczone do spędzania wolnego czasu, organizowania różnych form rekreacji, rozwijania zainteresowań i integrowania lokalnej społeczności. W budynkach tych odbywają się także zebrania wiejskie.

Świetlice mogą być również wynajmowane odpłatnie na uroczystości okolicznościowe po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z osobą zarządzającą (sołtys lub gospodarz świetlicy wiejskiej).

Prezentujemy ofertę wynajmu świetlic wiejskich znajdujących się na terenie naszej gminy.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego

Kierownik SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T4 1,9D rok produkcji 1993.

E-zwolnienia: ZUS pracuje dłużej

Już w najbliższą sobotę e-zwolnienia stają się jedyną możliwą formą zwolnień lekarskich. ZUS robi kolejny krok by ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e-ZLA. Dłużej otwarte będą sale obsługi klienta i Centrum Obsługi Telefonicznej.

Test systemu parkingowego przy Urzędzie Miejskim

Od dnia 27.11 do odwołania będzie testowany system parkingowy przy Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz. Na czas testu parkowanie będzie bezpłatne.

Uczniowie z wymiany Erasmus z wizytą w Urzędzie Miejskim

W poniedziałek 26 listopada br w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz gościli uczniowie biorący udział w programie wymiany Erasmus. Nasi goście pochodzą z czterech europejskich krajów: Słowacji, Macedonii, Czech i Niemiec. Najważniejsze informacje dotyczące naszej gminy przedstawił Burmistrz Grzegorz Kubik. Każdy z gości otrzymał drobny upominek, który będzie im przypominał o wizycie w naszym mieście.

Konkurs Barwy Wolontariatu

Zapraszamy Was na obchody Dnia Wolontariusza, zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Jednocześnie gorąco zachęcamy Was do zgłoszenia kandydatur do konkursu Barwy Wolontariatu. Kandydatów i kandydatki w konkursie można zgłaszać do 1 grudnia 2018.

DO GÓRY