Nowa kadencja Rady Sportu 2019-2023

29 listopada 2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie członków Rawickiej Gminnej Rady Sportu kadencji 2017-2018 i jednocześnie informacyjne, przygotowujące przedstawicieli środowiska sportowego do rozpoczęcia drugiej kadencji Rady Sportu 2019-2023. 

Rawicka Gminna Rada Sportu od 2017 roku

Po zmianach w ustawie o sporcie nadającej Burmistrzowi, a nie Radzie Miejskiej, prawo do powołania ciała doradczego i opiniotwórczego z zakresu kultury fizycznej, powstała okazja do rozszerzeszenia zakresu działań Rady oraz zaktualizowania regulaminu jej działania. W porównaniu do poprzedniej, zadania nowej Rady nie zmieniły się. Nadal celami głównymi są przede wszystkim: integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie i kreowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej. Nowością jest poszerzenie składu Rady o przedstawicieli środowisk: szkolnego, sportu osób z niepełnosprawnościami, sportu seniorów oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rada Sportu przy Burmistrzu Gminy Rawicz do 2016

W roku 2000 z inicjatywy Burmistrza Gminy Rawicz powstała Społeczna Rada Sportu. Zadanie, jakie postawiono przed członkami Rady to przede wszystkim integracja środowiska sportowego z terenu Gminy Rawicz, opiniowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej oraz opracowanie zasad podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej.

Historia działalności Rady Sportu

Z inicjatywy radnych Marka Nowaczyka i Piotra Domanieckiego decyzją Zarządu Miasta i Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 1998 roku udzielono pełnomocnictwa członkowi Zarządu Piotrowi Domanieckiemu do powołania Społecznej Rady Sportu przy Burmistrzu. Jednocześnie desygnowano do pracy w Radzie Sportu radnych Edwarda Igielskiego i Tomasza Organistkę. Na pierwsze posiedzenie Rady zaproszono przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeń Kultury Fizycznej dotowanych z budżetu gminy.
 
DO GÓRY