Demografia 2015-2017

1. Urząd Stanu Cywilnego

 

2015

2016

2017

URODZENIA

514

576

604

MAŁŻEŃSTWA

181

174

191

ZGONY

407

436

469

 

2. Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały

 

2015

2016

2017

MIASTO: RAWICZ

20150

20066

19831

GMINA RAWICZ

9399

9515

9676

SUMA

29549

29581

29507

 

DO GÓRY