Kościół pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP

Kościół pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP z oryginalnym obrazem Matki Boskiej Rawickiej; katolicki, zbudowany w 1902 r., cenny przykład architektury neogotyckiej. Kościół konsekrowany został 5 maja 1907r. przez biskupa Edwarda Likowskiego p.w. Zwiastowania N.M.P. 10 października 1961r. dekretem Prymasa Polski Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego kościół otrzymał drugi tytuł: "Chrystusa Króla".
DO GÓRY