Sprawozdanie z II Sesji Gminnej Rady Seniorów - 09.07.2019 r.

Dnia 9 lipca 2019 roku o godz.12.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 4a w Rawiczu odbyła się II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.

Porządek obrad:
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Polityka Senioralna w Gminie Rawicz na lata 2017-2020. Informacja Punkt Wsparcia Seniora.
3/ Usługi społeczno- zdrowotne dla seniorów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20140-2020. Informacja Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej.
4/ Mieszkania wspierane dla seniorów w ramach WRPO 2014-2020. Informacja Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej.
5/ Prezentacja otwartych dla seniorów sal biofeedbeck i snoezelen.
6/ Wolne głosy i wnioski.
7/ Zakończenie. II Sesję  otworzyła  Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu Pani Krystyna Zaporowska.

W sesji  uczestniczyło 12 z 18 Członków Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu w składzie:
1. Krystyna Zaporowska- Przewodnicza Rady
2. Leon Fil- Wiceprzewodniczący Rady
3. Mirosława Potkowska- Sekretarz Rady
4. Małgorzata Bojdo
5. Zenon Jankowski
6. Aniela Kaczmarek
7. Zdzisław Rogowski
8. Antoni Ryznar
9. Barbara Stefaniak
10. Wacław Szymczak
11. Teresa Toporowicz
12. Jadwiga Woźniak Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście:
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Pani Władysława Czajkowska,
Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu Pani Aneta Jędrzejak
Pracownik Punku Wsparcia Seniora w Rawiczu Pani Joanna Kocur.

Na sesji zostały omówione kwestie zgodne z  powyższym porządkiem obrad, przede wszystkim w sposób szczegółowy omówiono projekty, które są realizowane z myślą o Seniorach, ponadto zapoznano  Członków Rady z  funkcjonowaniem Punktu Wsparcia Seniora, obie strony zdeklarowały chęć współpracy.
Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Gminy  Rawicz zamknęła II sesję Rady Seniorów, dziękując wszystkim za uczestnictwo.
 

DO GÓRY