Wiosenna Rada Seniorów - Mikorzyn 2019 r.

W dniach od 11 do 13 czerwca 2019 r. członkowie Gminnej Rady Seniorów: Pani Krystyna Zaporowska i Pan Wacław Szymczak  oraz pracownik Punktu Wsparcia Seniorów: Pani Joanna Kocur uczestniczyli w Wiosennej Wielkopolskiej Radzie Seniorów w Mikorzynie zorganizowanej przez Fundację Zaczyn z Warszawy pod patronatem Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Podczas Wiosennej Wielkopolskiej Rady Seniorów uczestniczy brali udział w warsztatach z zakresu funkcjonowania Gminnych Rad Seniorów. Podjęto również dyskusję na temat współpracy Rady z władzami samorządowymi,  informacji publicznej oraz konieczności istnienia rady seniorów w mediach cyfrowych.  To były trzy dni intensywnych warsztatów, szkoleń i rozmów. Uczestnicy wrócili do swoich rad i społeczności z nowymi pomysłami i inspiracjami.