II Sesja Gminnej Rady Seniorów - 09.07.2019 r.

Dnia 9 lipca 2019 roku o godz.12.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 4a w Rawiczu odbędzie się II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.

Porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Polityka Senioralna w Gminie Rawicz na lata 2017-2020. Informacja Punkt Wsparcia Seniora.

3/ Usługi społeczno- zdrowotne dla seniorów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Informacja Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej.

4/ Mieszkania wspierane dla seniorów w ramach WRPO 2014-2020. Informacja Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej.

5/ Prezentacja otwartych dla seniorów sal biofeedbeck i snoezelen.

6/ Wolne głosy i wnioski.

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY