Gminna Rada Seniorów II kadencji wybrana

W  dniu 15.05.2019  r. odbyła się sesja II kadencji Gminnej Rady Seniorów.

Obrady otworzył  Pan Antoni Ryznar – najstarszy członek Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.

W posiedzeniu, oprócz Radnych Seniorów, udział wzięli: Burmistrz Rawicza - Pan Grzegorz Kubik, Zastępca Burmistrza - Pan Paweł Szybaj, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Marek Przybylski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Władysława Czajkowska, Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej- Pani Aneta Jędrzejak oraz pracownik Punktu Wsparcia Seniora - Pani Joanna Kocur.

Podczas posiedzenia  Radni Seniorzy  w głosowaniu jawnym  dokonali wyboru Prezydium Gminnej Rady Seniorów w składzie:
Przewodnicząca – Pani Krystyna Zaporowska
Wiceprzewodniczący – pan Leon Fil
Sekretarz – Pani  Mirosława Potkowska

 

Gminna Rada Seniorów w Rawiczu
1. Krystyna Zaporowska – Przewodnicząca Rady
2. Leon Fil – Wiceprzewodniczący Rady
3. Mirosława Potkowska – Sekretarz Rady
4. Małgorzata Bojdo
5. Grzegorz Goździk
6. Zenon Jankowski
7. Aniela Kaczmarek
8. Donata Kasprzak
9. Roman Krupieńczyk
10. Maria Leciejewska
11. Zdzisław Rogowski
12. Antoni Ryznar
13. Barbara Stefaniak
14. Roman Szczeszek
15. Wacław Szymczak
16. Teresa Toporowicz
17. Jadwiga Woźniak
18. Lucylia  Wysocka

 

DO GÓRY