Sesja Gminnej Rady Seniorów

Uprzejmie informuję, że Sesja Gminnej Rady Seniorów odbędzie się 11 października 2017 roku o godz. 12.00 (środa) w sali 102 Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21.

Porządek obrad:

1/Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2/ Odczytanie porządku obrad Sesji.

3/Powitanie Gości i Radnych Gminnej Rady Seniorów.

4/ Sprawozdanie z sesji Rady Gminy Rawicz.

5/ Poparcie starań Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP w sprawie nowelizacji Ustawy

    o samorządzie gminnym w zakresie Gminnych Rad Seniorów ,

6/ Informacja dotycząca możliwości właściwego zabezpieczenia, niektórych przejść

    z plant przez jezdnię na drugą stronę ulicy.

7/ Podjęcie uchwałyGRS w sprawie rozpatrzenia wniosku skierowanego do Burmistrza       

     Gminy Rawicz o odtworzenie w ramach Rewitalizacji terenów parku przy Domu Kultury

     w Rawiczu  fontanny, która była usytuowana przed muszlą koncertową.

8/Interpelacje i zapytania Radnych Gminnej Rady Seniorów oraz wolne głosy i wnioski.

9/Zakończenie  sesji. 

 

                                                 Przewodniczący                                                  

Gminnej Rady Seniorów

(-) Roman Krupieńczyk 

DO GÓRY