Wielkopolskie Porozumienie Rad Seniorów

Uchwała Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie podpisania Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów (załącznik).