Rozwój koszykówki męskiej

W dniu 19 lipca 2016 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listy podmiotów realizujących w 2016 roku zadania publiczne. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 424/2016 z dnia 19 lipca br. 

 

 

Konkurs ofert-rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Na podstawie Zarządzenia 419/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zarządzenie i treść ogłoszenia w załącznikach. Termin składania ofert do dnia 8 sierpnia do godziny 16.00.

 

Otwarty konkurs ofert - rozwój koszykówki męskiej 2016

Na podstawie Zarządzenia 408/2016 z dnia 27 czerwca ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - rozwój koszykówki męskiej na terenie gminy Rawicz. Zarządzenie i treść ogłoszenia w załącznikach. Termin skladania ofert do dnia 18 lipca do godziny 16.00. 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 261/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2015 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację części zadań publicznych na 2016 rok. Zadania dotyczą:
  1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  4. Turystyki i krajoznawstwa.
  5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Termin składania ofert: 11.01.2016 r. Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Szczegółowe informacje wynikają z treści ogłoszenia.
 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY