"Gala PCK" - oferta z własnej inicjatywy

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej z własnej inicjatywy przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Rawiczu dotyczącej realizacji na terenie Gminy Rawicz projektu pn. "Gala podsumowująca roczną zbiórkę krwi", zamieszczamy do publicznej wiadomości treść projektu. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 09.11.2015. do 16.11.2015. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta PCK 2015.pdf)Oferta PCK 2015.pdf[ ]3085 kB

Otwarty konkurs ofert - rozwój seniorskiej koszykówki męskiej

Na podstawie Zarządzenia Nr 190/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, postanawia się zorganizować otwarty konkurs ofert
 

Koszykarskie wakacje - oferta z własnej inicjatywy

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej z własnej inicjatywy przez Rawicki Koszykarski Klub Sportowy RAWIA Rawicz dotyczącą realizacji na terenie Gminy Rawicz projektu "Koszykarskie wakacje", zamieszczamy do publicznej wiadomości treść projektu. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 1.07.2015. do 7.07.2015. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta RKKS Rawia.pdf)Oferta RKKS Rawia.pdf[ ]3731 kB

Rozwój piłki nożnej na osiedlu w Sarnowie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 2 marca 2015 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2015 rok z zakresu rozwoju piłki nożnej na odiedlu Sarnowa. Termin składania ofert: 23.03.2015 r. do godziny 16.00. Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Szczegółowe informacje wynikają z treści ogłoszenia.

 

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY