Skład Komisji oceniającej - pozostałe działania 2017 r.

Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisje konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Załączniki:
Pobierz plik (S-17012316220.pdf)Treść zarządzenia[ ]578 kB

Skład Komisji konkursowej - upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisje konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 

Załączniki:
Pobierz plik (S-17012010310.pdf)Treść zarządzenia[ ]361 kB

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne 2017

W dniu 22 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017. Zarządzenia, treść ogłoszenia oraz wzór oferty zamieszczamy w załączniku.

Termin składania ofert do 13.01.2017 r. 

 

Oferta z własnej inicjatywy - PCK Rawicz

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej z własnej inicjatywy przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczącej organizacji gali podsumowującej gminną zbiórkę krwi, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść projektu. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 2.11.2016. do 9.11.2016. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta PCK 2016.pdf)Oferta PCK 2016.pdf[ ]909 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY