Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 261/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2015 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację części zadań publicznych na 2016 rok. Zadania dotyczą:
  1. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  4. Turystyki i krajoznawstwa.
  5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Termin składania ofert: 11.01.2016 r. Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Szczegółowe informacje wynikają z treści ogłoszenia.
 

Gala PCK - rozstrzygnięcie

Na podstawie Zarządzenia nr 245/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji w 2016 roku zadania publicznego wraz z przyznaniem środków finansowych na wsparcie realizacji tego zadania, zostało zlecone Zarządowi Rejonowi PCK z siedzibą w Rawiczu zadanie pn. "Podsumowanie profilaktycznej akcji związanej z gminną zbiórką krwi". NA wspomniane zadanie Gmina Rawicz przekaże środki finansowe w wysokości 1.500 zł.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 245.pdf)Zarządzenie Nr 245.pdf[ ]323 kB

"Gala PCK" - oferta z własnej inicjatywy

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej z własnej inicjatywy przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Rawiczu dotyczącej realizacji na terenie Gminy Rawicz projektu pn. "Gala podsumowująca roczną zbiórkę krwi", zamieszczamy do publicznej wiadomości treść projektu. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 09.11.2015. do 16.11.2015. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta PCK 2015.pdf)Oferta PCK 2015.pdf[ ]3085 kB

Otwarty konkurs ofert - rozwój seniorskiej koszykówki męskiej

Na podstawie Zarządzenia Nr 190/2015 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, postanawia się zorganizować otwarty konkurs ofert
 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY