Rozstrzygnięcie konkursów na realizację określonych zadań publicznych w 2017 r.

W dniu 21 lutego 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresów: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i Rozstrzygnięcie konkursu - wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 610/2017 z dnia 21 lutego br.

 

 

 

Oferta z własnej inicjatywy - UPKS Wodnik

W związku ze złożeniem przez Uczniowski Pływacki Klub Sportoy "Wodnik" oferty z własnej inicjatywy dotyczącej wsparcia udziału zawodników Klubu w Zimowych Mistrzostwach Polski w pływaniu, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 1.03.2016. do 7.03.2017. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta Wodnik.pdf)Oferta Wodnik.pdf[ ]948 kB

Rozstrzygnięcie konkursu - pomoc społeczna 2017

W dniu 27 stycznia 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresów: pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 595/2017 z dnia 27 stycznia br.

 

 
Załączniki:
Pobierz plik (S-17013009070.pdf)Zarządzenie nr 595/2017[ ]773 kB

Rozstrzygnięcie konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

W dniu 27 stycznia 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 594/2017 z dnia 27 stycznia br.

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY