Rozstrzygnięcie konkursu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

W dniu 27 stycznia 2017 r. Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę podmiotów realizujących w 2017 roku zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniżej przedstawiamy treść Zarządzenia nr 594/2017 z dnia 27 stycznia br.

 

Skład Komisji oceniającej - pozostałe działania 2017 r.

Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisje konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Załączniki:
Pobierz plik (S-17012316220.pdf)Treść zarządzenia[ ]578 kB

Skład Komisji konkursowej - upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisje konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 

Załączniki:
Pobierz plik (S-17012010310.pdf)Treść zarządzenia[ ]361 kB

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne 2017

W dniu 22 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017. Zarządzenia, treść ogłoszenia oraz wzór oferty zamieszczamy w załączniku.

Termin składania ofert do 13.01.2017 r. 

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY