Skład Komisji konkursowej - upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Gminy Rawicz powołał Komisje konkursowa ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 

Załączniki:
Pobierz plik (S-17012010310.pdf)Treść zarządzenia[ ]361 kB

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne 2017

W dniu 22 grudnia 2016 r. Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2017. Zarządzenia, treść ogłoszenia oraz wzór oferty zamieszczamy w załączniku.

Termin składania ofert do 13.01.2017 r. 

 

Oferta z własnej inicjatywy - PCK Rawicz

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej z własnej inicjatywy przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczącej organizacji gali podsumowującej gminną zbiórkę krwi, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść projektu. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 2.11.2016. do 9.11.2016. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oferta PCK 2016.pdf)Oferta PCK 2016.pdf[ ]909 kB

Oferta z własnej inicjatywy - RKK Surem

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej z własnej inicjatywy przez Rawicki Klub Karate Surem dotyczącej udziału zawodników Klubu w Mistrzostwach Europy Karate WUKF w Montichiari Włochy, zamieszczamy do publicznej wiadomości treść projektu. Zgodnie z rozdziałem 11 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 30.09.2016. do 7.10.2016. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.pl.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (oferta z własnej inicjatywy Surem.pdf)oferta z własnej inicjatywy Surem.pdf[ ]946 kB

PARTNERZY NGO

DO GÓRY